Pakaian Dinas Harian

  1. Pakaian dinas Harian ( PDH ) hanya dikhususkan untuk semua Pengurus Lembaga Generasi Penerus sosial ( GENPENUS ) pada semua tingkatan di wilayah masing masing.
  2. Pakaian Dinas Harian Pengurus lembaga generasi Penerus Sosial ( GENPENUS ) adalah sebuah baju kemeja berlengan Pendek dan Berwarna Biru tua yang berfungsi sebagai pelindung Badan Pengurus pada saat melakukan Tugasnya.
  3. Pakaian dinas Harian ( PDH ) Pengurus lembaga generasi Penerus Sosial ( GENPENUS ) dapat dimiliki oleh semua Pengurus yang telah memenuhi persyaratan.
  4. Pakaian dinas Harian ( PDH ) Pengurus lembaga generasi Penerus Sosial ( GENPENUS ) dikeluarkan oleh Dewan Pengurus Pusat Lembaga Generasi Penerus Sosial dan Akan didistribusikan kepada para Pengurus pada masing masing wilayah.
  5. Pakaian dinas Harian ( PDH ) Pengurus lembaga generasi Penerus Sosial ( GENPENUS ) di distribusikan paling lama 3 ( tiga ) Bulan setelah Peresmian dan atau Pelantikan Badan Pengurus di tiap tiap wilayah..
  6. Pemegang Pakaian dinas Harian ( PDH ) Pengurus lembaga generasi Penerus Sosial ( GENPENUS ) wajib taat pada konstitusi organisasi.
  7. Pakaian dinas Harian ( PDH ) Pengurus lembaga generasi Penerus Sosial ( GENPENUS ) hanya dapat digunakan pada saat melaksanakan tugas dan atau pada saat melakukan aktivitas / kegiatan organisasi.
  8. Pelanggaran terhadap ketentuanPakaian dinas Harian ( PDH ) Pengurus lembaga generasi Penerus Sosial ( GENPENUS ) dapat dikenakan sanksi sebagaimana mestinya.